Radna

Hanna Jarzębska
Praga Północ

%name Strona główna

Praga najstarsza Dzielnica prawobrzeżnej Warszawy, po wojnie na długie lata zapomniana i pozostawiona sama sobie, od blisko dziesięciu lat doświadcza wielu pozytywnych zmian. Kluczowym impulsem dla rozwoju Pragi była przede wszystkim budowa Stadionu Narodowego oraz Metra. Śmiało możemy powiedzieć, że w Warszawie zapanowała moda na Pragę. Na co dzień jednak zapominamy, że za tymi zmianami stoją ludzie, których zazwyczaj nie widzimy na ekranie telewizorów, nie przeczytamy w Internecie i nie usłyszymy w radiu. Jednak często to ich mrówcza praca oraz poświęcony prywatny czas stoi za dobrymi zmianami na Pradze. Jedną z takich osób, którą chcielibyśmy Państwu przedstawić jest Hanna Jarzębska.

%name Strona główna

Hanna Jarzębska

Przede wszystkim jest skromną osobą, zaś całe jej życie wypełnia chęć pomagania innym. Nie lubi się chwalić, więc my czujemy się w obowiązku, aby przybliżyć Państwu tą niezwykłą postać. Znana wielu mieszkańcom naszej Spółdzielni ze swej ofiarności w bezinteresownym pomaganiu przy rozwiązywaniu ich życiowych problemów. Swoją działalność społeczną w RSM „Praga” rozpoczęła w 1994 r. Od blisko 25 lat nieprzerwanie jest członkiem Rady Osiedla „Kijowska”. Jej ogromna wiedza, autorytet, umiejętność podejmowania słusznych decyzji oraz zaangażowanie przyczynia się do rozwoju osiedla i całej spółdzielni. Pani Hanna jest osobą głęboko zaangażowaną we wszelkie sprawy dotyczące problemów mieszkańców Osiedla „Kijowska” oraz dzielnicy. W swojej pracy zawsze znajduje czas dla każdego potrzebującego.

Pani Hania – jako członek Rady Osiedla – była pomysłodawcą i inicjatorem wielu inwestycji i przedsięwzięć, które zostały w Spółdzielni przeprowadzone. Planując remonty, Zarząd Spółdzielni niejednokrotnie brał pod uwagę opinie Pani Jarzębskiej, która doskonale zna potrzeby swojej społeczności. Wielokrotnie doradzała też Zarządowi w sprawach rewitalizacji budynków, czy zieleni. Wspierała działania Komitetu Inicjatywy, na czele którego stał Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu naszej Spółdzielni, w sprawie przyjęcia przez Radę Warszawy uchwały o udzieleniu 95% bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. W ostatnim czasie dzięki jej zabiegom otwarta została Biblioteka w budynku przy ul. Kijowskiej 11 (popularnym „Jamniku”). Szerzej o bibliotece pisaliśmy w poprzednim numerze Gazety oraz piszemy w tym numerze w artykule „Biblioteka” na stronie 10. Dzięki wstawiennictwu Pani Hani Miasto odstąpiło od sprzedaży deweloperowi gruntu przy ul. Radzymińskiej, gdzie znajduje się parking samochodowy, sąsiadujący z budynkami RSM „Praga” Wiosenna 2 i 3, a z którego chętnie korzystają nasi mieszkańcy.

%name Strona główna
%name Strona główna

Zasługi Pani Hani Jarzębskiej na rzecz społeczności praskiej zostały docenione przez mieszkańców, którzy od 1998 r. wielokrotnie wybierali ją jako swojego przedstawiciela do Rady Dzielnicy Praga Północ. Jako aktywny działacz samorządowy tworzy i ulepsza wizerunek Pragi Północ oraz Spółdzielni. Zawsze popiera działania w kierunku realizacji wszelkich wniosków i postulatów członków Spółdzielni oraz mieszkańców Pragi. Jest człowiekiem wyjątkowej miary oraz wzorowym przykładem dla wszystkich działaczy samorządowych i pracowników RSM „Praga”.

Pani Hania jest członkiem Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy. W tym czasie Komisja rozpatrzyła blisko 1000 wniosków o przydział mieszkań komunalnych lub socjalnych. Ponad 90% wniosków rozpatrzono pozytywnie. Każdy przypadek jest indywidualnie analizowany, a członkowie Komisji osobiście podczas wizji lokalnych zapoznają się z sytuacją mieszkańców.

Pani Hania od wielu lat szczególnie udziela się w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy. Dzięki jej determinacji oraz zaangażowaniu udało się wyremontować i otworzyć Szkołę Podstawową nr 354 przy ul. Otwockiej 3 z placem zabaw dla dzieci oraz wyremontować dach Gimnazjum nr 32. Obydwie placówki tworzą jeden zespół szkół. Jest to bez wątpienia szkoła XXI wieku. Śmiało można napisać, iż Pani Hania „wychodziła” ten remont. „Jeśli wyniki w nauce mają się polepszyć, musimy stworzyć ku temu właściwe warunki” – stwierdziła Pani Hania podczas spotkania z Prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. „Zabrałam ze sobą na to spotkanie zdjęcia szkoły, która wówczas znajdowała się w opłakanym stanie. Wszędzie przeciekał dach. W stołówce zabrakło garnków, do których zbierana była woda. To wywołało ogromne wrażenie na Pani Prezydent. Po tamtym spotkaniu sprawy remontu szkoły przy Otwockiej udało się przyspieszyć” – zwierzyła się naszej redakcji Pani Jarzębska. Przy okazji remontu na ul. Otwocką udało się przenieść również Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w pełni nowocześnie wyposażoną.

%name Strona główna

%name Strona główna

Kolejnym wyzwaniem, który przed sobą postawiła Pani Hania, było pozyskanie funduszy na remont Szkoły Podstawowej nr 30. Tutaj dzięki przychylności obecnego Zarządu Dzielnicy sprawy udało się załatwić znacznie szybciej. Remont szkoły trwa od listopada. Pani Hania osobiście była zaangażowana w zorganizowanie pomieszczeń zastępczych dla uczniów na czas remontu.
W latach 2010-2014 swoimi staraniami przyczyniła się do zmodernizowania wszystkich placów zabaw przy praskich przedszkolach. Ponadto udało jej się zorganizować pomieszczenia na potrzeby przedszkola przy ul. Siedleckiej 12/14 oraz zmodernizować boisko przy Szkole Podstawowej nr 254. Pani Hania wspierała też przeprowadzoną kilka lat temu renowację zabytkowego budynku L.O. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej.

%name Strona główna

Dzięki działalności Pani Hani na rzecz poprawy bezpieczeństwa zaczęto rozwijać system monitoringu w niebezpiecznych miejscach oraz zwiększono ilość patroli Policji. Warto przypomnieć, że jedne z pierwszych kamer miejskiego monitoringu pojawiły się w Osiedlu „Kijowska”.

O działaniach i sukcesach Pani Hani na rzecz mieszkańców Pragi można by jeszcze wiele opowiadać. Nie chcąc jednak „przegadać” jej zasług, tutaj postawimy kropkę. Wspomnimy na koniec tylko, że działalność Pani Hani nie pozostaje bez echa, o czym chociażby świadczy otrzymane w 2015 r. odznaczenie Zasłużony dla Warszawy.

Pani Hania Jarzębska jest również wieloletnim członkiem Komisji Infrastruktury. Także i na tym polu ma na koncie wiele sukcesów, które są dla mieszkańców Pragi namacalne. Przez wiele lat zabiegała o budowę nowoczesnych miejskich placów zabaw oraz siłowni plenerowych, które w ostatnich latach udało się zrealizować. Przyczyniła się do budowy ścieżek rowerowych, stworzenia kompleksów sportowych przy ul. Szanajcy 5, Targowej 86, Kawęczyńskiej 44.

Pani Hania nie odmawiała pomocy nikomu. Jako Radna znalazła czas i sposób, aby doprowadzić do zakupienia pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w przedszkolu przy ul. Jagiellońskiej, zaś po interwencjach mieszkańców i starań Pani Hani w wielu budynkach komunalnych udało wymienić się stolarkę okienną.

aktualności

%name Strona główna
Sąsiedzka Inicjatywa
W śród mieszkańców Osiedla „Kijowska” wiele jest osób, którym na sercu leży wspólne dobro i które z własnej inicjatywy podejmują
więcej >

Kontakt

  • Element Listy #1
  • Element Listy #2

Imię i nazwisko

Adres email

Treść wiadomości